DOTYCHCZASOWE REALIZACJE

...

Automotive

⇒ Laserowy system regulacyjno- pomiarowy grubości taśmy

⇒ Paletyzacja akumulatorów i płyt akumulatorowych

⇒ Automatyczny system załadunku i rozładunku akumulatorów z wanien do ładowania

⇒ Urządzenie do produkcji filtrów ECO metodą zgrzewania promieniami podczerwieni

⇒ Obrywarka do uszczelnień wyprodukowanych metodą wtryskową
⇒ Maszyna do montażu pinów i rurek w odlewy aluminiowe

⇒ Maszyna do testu szczelności odlewów aluminiowych

...

Energetyka

⇒ Stanowisko do podawania piasku kwarcowego

⇒Stanowisko do montażu podzespołów wyłączników średniego napięcia

⇒ Stanowisko pakowania wyłączników Enteliguard

⇒ Stanowisko do zasypywania wkładek bezpiecznikowych

⇒ Stanowisko do znakowania laserowego rozdzielni elektrycznych

⇒ System transportowy rozdzielnic elektrycznych

⇒ Manipulator na torze jezdnym do rozdzielnic elektrycznych

...

Bezpieczeństwo

⇒ Automatyczna linia do pakowania gaśnic w opakowania kartonowe

⇒Stanowisko smarowania gaśnic

⇒ Stanowisko do wstępnego dokręcania gaśnic

⇒ Mobilne stanowisko do nadruku laserowego i ważenia

⇒ Stanowisko do obkurczania etykiet na kartuszach

⇒ Urządzenie do sprawdzania i znakowania węży

⇒ Urządzenie do umieszczania kartuszy w butlach gaśniczych

...

Budownictwo

⇒ Zrobotyzowane stanowisko do montażu kształtek elektrooporowych

⇒ Oliwiarka form do betonu

⇒ Automatyczny system do Coatingowania kształtek

⇒ System transportu i paletyzacji blachy

⇒ Zrobotyzowany system pakowania rynien i rur spustowych

...

Farmacja

⇒ Zrobotyzowane stanowisko pakowania słoi

⇒ Zrobotyzowane stanowisko do pakowania worków

⇒ Zrobotyzowane stanowisko do paletyzacji opakowań kartonowych zbiorczych

⇒ Zrobotyzowane stanowisko do paletyzacji opakowań kartonowych jednostkowych

⇒ Stanowisko do umieszczania trzech rozmiarów miarek w słoje

...

Przemysł chemiczny

⇒ Zrobotyzowana linia paletyzacji wiader z farbą

⇒ Urządzenie do precyzyjnego pomiaru gabarytów kształtek

...

Opakowania

⇒ Stanowisko zrobotyzowane do paletyzacji PET

⇒ Linia do automatycznego etykietowania opakowań

⇒Linia składania i zszywania opakowań

...

Robotyka i automatyka

⇒ Urządzenie do produkcji wykałaczek degustacyjnych

⇒ Przenośniki pasowe

⇒ Przenośniki rolkowe

⇒ Przenośniki łańcuchowe

⇒ Desztaplery

⇒ Skrzyżowania rolkowo-łańcuchowe

⇒ Przenośniki specjalne

⇒ Chwytaki

⇒ Postumenty

⇒ Wygrodzenia ochronne

...

Przemysł drzewny

⇒ System pomiarowy desek

⇒Tunel grzewczy do suszenia płyt meblowych

⇒ Manipulator do przenoszenia tarcicy

⇒ System transportu desek

⇒ Linia do transportu płyt meblowych

⇒ Stanowisko zrobotyzowane do paletyzacji płyt meblowych

Za każdym razem, kiedy widzisz biznes, który odnosi sukces, oznacza to, że ktoś kiedyś podjął odważną decyzję.

Peter Drucker

...
+48 14 692 68 40
+48 782 391 444
...
info@autoproces.pl
...
>
Góra Motyczna 94a
39-204 Żyraków
>
...