Utrzymanie ruchu maszyn jest kompleksowym procesem polegającym na dbaniu o dostępność sprawnych maszyn do zaangażowania w proces produkcji. Obejmuje on trzy pod procesy:

  •  Przygotowanie maszyn do pracy
  •  Naprawę
  •  Konserwację

  Przygotowanie maszyn do pracy umożliwia sprawne przejęcie już gotowej i przystosowanej do pracy przy danej produkcji maszyny przez pracownika. Naprawa występuje tylko w przypadku zaistnienia awarii maszyny  i jest dokonywana osobiście przez serwisanta. Konserwacja następuje według planu konserwacji i w oparciu o analizę harmonogramu produkcji.

     

 Ważną korzyścią związaną z zewnętrznym działem utrzymania ruchu  jest możliwość skupienia się na podstawowym obszarze działalności firmy.

Przy postępującej specjalizacji produkcji zwiększa się nacisk na kwalifikacje  pracowników zajmujących się automatyką przemysłową, korzystając z usług firmy zewnętrznej zmniejszamy koszty produkcji.  Nasz wykwalifikowany zespół serwisowy posiada  doświadczenie nabyte w dużych zakładach produkcyjnych. Posiadamy odpowiednio wyposażony warsztat elektroniczny, dzięki czemu naprawy są szybkie i profesjonalne.  Doświadczenie, fachowa wiedza i znajomość serwisowanych urządzeń pozwala na skuteczne wprowadzanie modernizacji , które zwiększą wydajność i niezawodność pracy ciągu technologicznego.

Wychodząc na przeciw powierzonej nam odpowiedzialności za ciągłość pracy zakładu świadczymy również usługi z zakresu:

  • Logistyki części zamiennych maszyn.
  • CMMS (Computerised Maintenance Management Systems).
  • TPM (Total Productive Maintenance).

Główne zalety outsourcingu  utrzymania ruchu:

  • Zmniejszenie kosztów produkcji.
  • Utrzymanie ciągłości pracy.
  • Dostęp do fachowej wiedzy.
  • Oszczędność czasu.
                   

telKONTAKT

 Autoproces                        ul. Konarskiego 13                        Dębica 39-200        info@autoproces.pl                                 T: +48 14 692 68 40                    F: +48 14 692 47 31                                                                                   lokalizacja