System zasilania awaryjnego – to rozwiązanie, którego zadaniem jest umożliwienie funkcjonowania serwerowni lub innego obiektu do czasu powrotu zasilania podstawowego (sieci energetycznej) bez względu na okres trwania wyłączenia zasilania podstawowego.

Zasilanie awaryjne to jeden z kluczowych elementów w projekcie każdej serwerowni. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem są tzw. Zasilacze bezprzerwowe, znane szerzej pod angielskim skrótem UPS (Uninterruptible Power Supply). Zasilacze tego typu mają dwie podstawowe funkcje – zapewniają nieprzerwaną pracę systemu teleinformatycznego oraz chronią urządzenia go tworzące przed zbyt wysokim napięciem.

Agregat prądotwórczy to kolejny element systemu zasilania awaryjnego, pozwalający na dłuższe podtrzymywanie pracy urządzeń w sieci teleinformatycznej. W odróżnieniu od zasilaczy bezprzerwowych (UPS), które wykorzystują energię dostarczaną poprzez sieć elektryczną, zadaniem agregatu prądotwórczego jest produkcja prądu w sytuacji, gdy następuje dłuższa niż kilku minutowa przerwa w dostawie energii od dostawcy zewnętrznego (elektrowni).

Układ SZR (Samoczynnego Załączania Rezerwy). Jest niezbędnym urządzeniem zapewniającym niezawodną pracę systemu. Zadaniem automatyki samoczynnego załączenia rezerwy (SZR) jest przełączenie zasilania podstawowego(sieci elektrycznej) na rezerwowe(agregat prądotwórczy) w przypadku zaniku lub nadmiernego obniżenia się napięcia zasilania podstawowego.

Wykonujemy:

  • Montaż układów SZR – dowolna moc.
  • Montaż układów sterowania oraz układów zasilania agregatów prądotwórczych.
  • Montaż układów tandem – Agregat prądotwórczy + UPS + SZR.
  • Modernizacja układów sterowania agregatów prądotwórczych, wymiana sterowania z pracy ręcznej na automatyczną.
  • Wizualizacja, podłączenie do systemów BMS, SNMP, Aplikacje WEB, Ethernet, Powiadomienia GSM.
  • Serwis agregatów prądotwórczych.
  • Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej.

telKONTAKT

 Autoproces                        ul. Konarskiego 13                        Dębica 39-200        info@autoproces.pl                                 T: +48 14 692 68 40                    F: +48 14 692 47 31                                                                                   lokalizacja