Autoproces

Analiza zwrotu z inwestycji (ROI) w branży automatyzacji i robotyzacji jest niezbędna do oceny opłacalności projektów. Na początku warto dokładnie zidentyfikować koszty inwestycji, uwzględniając zarówno koszty początkowe, takie jak zakup sprzętu i instalacja, jak i koszty operacyjne, w tym utrzymanie i aktualizacje oprogramowania

Kolejnym krokiem jest określenie korzyści finansowych. Automatyzacja przynosi znaczące oszczędności, zwłaszcza poprzez redukcję kosztów pracy oraz zwiększenie produktywności. Roboty, które nie potrzebują przerw w pracy, zwiększają wydajność produkcji, a ich precyzja minimalizuje liczbę wadliwych produktów, co przekłada się na oszczędności związane z brakiem reklamacji. 

W jakim czasie zwraca się inwestycja? 

Warto także przeanalizować okres zwrotu inwestycji, czyli czas, w którym inwestycja zwróci się poprzez oszczędności i dodatkowe przychody. Kluczowe jest również uwzględnienie ryzyka, które może wpływać na ROI. Analiza wrażliwości pozwala ocenić, jak różne scenariusze, takie jak zmiany cen produktów czy wzrost kosztów energii, mogą wpływać na inwestycję. 

Monitorowanie i optymalizacja są równie ważne. Regularna analiza wyników finansowych i operacyjnych pomoże utrzymać zadowalający poziom ROI. W miarę możliwości trzeba też optymalizować procesy produkcyjne, aby eliminować wąskie gardła i maksymalizować efektywność inwestycji. 

Jak wykonać kalkulację? 

Przykład kalkulacji ROI może wyglądać następująco: jeśli inwestycja w robotyzację wynosi 1 milion złotych, a roczne oszczędności wynikające z automatyzacji wynoszą 300 tysięcy złotych, okres zwrotu inwestycji wyniesie około 3,3 roku. Takie podejście umożliwia podejmowanie świadomych decyzji biznesowych, co jest niezwykle istotne w każdej branży. 

Zastanawiasz się nad rentownością wdrożenia automatyzacji w Twojej firmie?

Umów bezpłatną konsultację z naszym ekspertem i omów z nim wątek zwrotu z inwestycji.

Darmowa konsultacja

Jakie obszary mogą wykazywać oszczędności w analizie ROI? 

1. Wydajność: automatyzacja może prowadzić do zwiększenia wydajności procesów produkcyjnych poprzez eliminację błędów ludzkich, redukcję czasu przestoju maszyn oraz zwiększenie prędkości produkcji, co może przyczynić się do wzrostu produkcji przy minimalnych dodatkowych kosztach. 

2. Zużycie surowców: dzięki precyzyjnej kontroli i monitorowaniu procesów, systemy automatyzacji wpływają na redukcję marnowania surowców. 

3. Koszty związane z błędami i wadliwymi produktami: poprzez eliminację błędów ludzkich oraz wprowadzenie systemów kontroli jakości opartych na automatyzacji, można zmniejszyć liczbę wadliwych produktów, co prowadzi do zmniejszenia kosztów związanych z reklamacjami, odsprzedażą oraz stratami finansowymi związanymi z niespełnieniem oczekiwań klientów. 

 4. Czas realizacji: automatyzacja może przyspieszyć procesy produkcji oraz logistyki, co prowadzi do skrócenia czasu dostawy produktów do klientów. Przekłada się to na zwiększenie lojalności klientów i wzrost przychodów. 

5. Logistyka i dystrybucja: dzięki lepszej synchronizacji procesów produkcyjnych z procesami logistycznymi, automatyzacja może pomóc w redukcji kosztów związanych z transportem, magazynowaniem oraz dystrybucją produktów do klientów, co przyczynia się do poprawy rentowności firmy. 
 


Choć koszty inwestycji w automatyzację i robotyzację mogą początkowo wydawać się wysokie, dokładne przekalkulowanie pokazuje, że zwracają się one stosunkowo szybko. Dzięki oszczędnościom na kosztach pracy, zwiększonej wydajności i redukcji wadliwych produktów, inwestycje te zaczynają na siebie zarabiać w krótkim czasie. W rezultacie, innowacje w zakresie automatyzacji nie tylko pokrywają koszty inwestycyjne, ale również przynoszą znaczne korzyści finansowe, zwiększając konkurencyjność i przychody firmy