Autoproces
tło
budownictwo

Rzemieślniczy charakter prac budowlanych sprawia, że wdrażanie robotyki jest utrudniony, ale nie niemożliwy. Zmienne warunki prac budowlanych, a także wielki wysiłek fizyczny jaki jest wkładany podczas prac powoduje, że coraz częściej zgłaszają się do nas przedsiębiorcy, by wdrażać rozwiązania ku poprawie warunków pracy i zoptymalizowania prac.