Autoproces
tło
 1. Informacje ogólne
  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich usług portalu https://autoproces.pl/
 2. Administratorem danych osobowych zawartych w portalu jest Autoproces Bogdan Mazur Marcin Szostak s.c. z siedzibą w Góra Motyczna 94a, NIP 872-241-60-56 REGON 367098990
 3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego. 
 4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażonej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.
 5. Portal realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób: 
 1. poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach informacje.
 2. poprzez gromadzenie plików “cookies”. 
 3. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez użytkownika. 
 4. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu dokonania procesu obsługi kontaktu informacyjnego.
 5. Dane osobowe pozostawione w portalu nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych. 
 6. Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie. 
 7. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności portalu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego portalu. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.
 8. W portalu mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od portalu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez portal https://autoproces.pl/. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.
 9. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji – email: info@autoproces.pl.