Autoproces
tło

Stawiamy na jakość

Nasze zaangażowanie w edukację zawodową to nie tylko obowiązek społeczny, ale także nasza pasja. Wierzymy, że powszechny dostęp do edukacji musi być zapewniony na odpowiednim poziomie.

Aktualna wiedza i nowoczesne narzędzia

Razem z Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Dębicy chcemy zapewniać uczniom dostęp do aktualnej wiedzy i najlepszych narzędzi. W ramach naszego partnerstwa podejmujemy inicjatywy takie jak: organizowanie wycieczek zawodowych i dni otwartych, doskonalenie umiejętności praktycznych nauczycieli i uczniów z zakresu automatyki przemysłowej czy organizowanie praktyk zawodowych.

Przyszłość biznesu

W Autoproces wierzymy, że jakość edukacji zawodowej ma ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego i gospodarczego. Inwestowanie w edukację to inwestowanie w przyszłość – przyszłość naszych uczniów, naszej firmy i społeczności, w której działamy. Poprzez nasze partnerstwo z CKZ, wspieramy rozwój kompetencji zawodowych oraz przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy.