Autoproces
tło

LINIA AUTOMATYCZNEGO PAKOWANIA

Zrobotyzowane pakowanie polega na konfekcjonowaniuodbiorze gotowego produktu oraz przetransportowaniu go do wcześniej przygotowanego kartonu lub miejsca docelowego.

Głównym założeniem pakowania jest bezpieczny transport, składowanie, jak również płynny odbiór towarów, w celu uniknięcia przestojów wynikających z nawarstwienia się elementów.

Korzyści z wykorzystania robotyzacji i automatyzacji pakowania:

 • zwiększenie wydajności produkcji
 • poprawa jakości pakowania
 • zwiększenie bezpieczeństwa pracowników
 • oszczędność kosztów
 • skalowalność i elastyczność
 • poprawa wizerunku marki
KOMFORT I ERGONOMIA PRACY,
BEZPIECZNE ROZWIĄZANIA,
INTEGRACJA Z SYSTEMAMI
JUŻ ISTNIEJĄCYMI W FIRMIE

Przykładowe realizacje

Automatyczna kompletacja komponentów

Paletyzacja i pakowanie blachy modułowej

 • Automatyczne pobieranie różnych
  rodzajów kartonów.
 • Przekazywanie pobranych kartonów do
  kartoniarki.
 • Składanie kartonów w kartoniarce.
 • Przekazywanie złożonych kartonów do
  dalszego transportu.
 • Konfekcjonowanie produktów do
  przygotowanych wcześniej kartonów.
 • Transport gotowych, zapakowanych
  kartonów do miejsca paletyzacji.
 • Kontrola zapakowanych produktów.
 • Transport gotowych, zapakowanych
  kartonów do miejsca paletyzacji.
Czytaj więcej
 • Odbiór produktu z maszyn formujących za
  pomocą transporterów pasowych.
 • Możliwość kontroli wizyjnej produktów.
 • Automatyczny magazyn palet.
 • System transportowy składający się
  z transporterów łańcuchowych, skrzyżowań
  łańcuchowo – rolkowych i transporterów
  rolkowych.
 • Paletyzacja produktu pobranego z transporterów.
 • Każda z linii ma 3 magazyny na 3 typy
  przekładek.
 • Magazynki mogą pomieścić 8 lub 14 przekładek.
 • Ułożone palety transportowane są do urządzenia
  kapturującego / owijającego,
  a następnie na transporter odbiorowy.
 • Możliwość przesłania ładunku z wjazdu
  awaryjnego na urządzenie
  kapturujące / owijające.

Pakowanie i paletyzacja kartonów z produktem gotowym

 • Stanowisko wyposażone jest w robota przemysłowego.
 • Robot precyzyjnie i powtarzalnie pakuje worki.
 • Minimalizacja ryzyka błędów i wad dzięki zastosowaniu robota.
 • Chwytak zainstalowany w robocie umożliwia dostosowanie
  indywidualnych ustawie i obsługę wielu rozmiarów produktów.
 • Skompletowane worki są umieszczane w pudłach kartonowych.
 • Weryfikacja wagi kartonu w celu potwierdzenia poprawności dozowania
  produktu w worki.
 • Etykietowanie kartonów jako kolejny etap procesu.
 • Gotowe produkty są przygotowywane do transportu.

Dedykowane rozwiązanie dla Twojej firmy!

Skonsultuj się z naszym specjalistą – pomożemy ustalić jakie rozwiązanie będzie najbardziej optymalne dla Twojej firmy i Twoich potrzeb. Umów się na bezpłatną konsultację już teraz!

Umów konsultację

ZROBOTYZOWANE PALETOWANIE


Zrobotyzowana paletyzacja to nowoczesna technologia, która umożliwia pełną automatyzację procesu układania produktów na paletach. Dzięki temu rozwiązaniu produkcja staje się bardziej zoptymalizowana, co zmniejsza ryzyko uszkodzenia produktów. W efekcie, zwiększa się wydajność, oszczędza czas, a także poprawia bezpieczeństwo podczas transportu towarów do odbiorcy.

Roboty paletyzujące odgrywają kluczową rolę w tym procesie, pobierając gotowe, zapakowane produkty bezpośrednio z linii produkcyjnej. Następnie układają je na paletach według ściśle określonego schematu, który jest dostosowany do specyficznych wymagań producenta. Takie zautomatyzowane podejście pozwala na precyzyjne i konsekwentne układanie ładunków, co jest trudne do osiągnięcia w przypadku manualnej pracy.

Jedną z głównych zalet zrobotyzowanej paletyzacji jest jej zdolność do pracy w trybie ciągłym. Roboty mogą działać bez przerwy przez długie okresy, utrzymując stały rytm i wysoką jakość pracy. To sprawia, że produkcja przebiega szybciej i bardziej efektywnie, co jest kluczowe w dzisiejszych dynamicznych warunkach rynkowych.

Zrobotyzowana paletyzacja nie tylko zwiększa efektywność produkcji, ale także poprawia warunki pracy. Pracownicy nie muszą już wykonywać ciężkiej, monotonnej i potencjalnie niebezpiecznej pracy, co podnosi ich bezpieczeństwo oraz satysfakcję z pracy. W rezultacie, przedsiębiorstwa mogą liczyć na wyższą motywację i wydajność swoich zespołów.

Korzyści z wykorzystania robotyzacji i automatyzacji pakowania:

 • Stanowisko paletyzacji kartonów z towarem Zwiększenie efektywności i wydajności paletyzacji
 • Poprawa precyzji i dokładności układania towarów na paletach
 • Optymalne wykorzystanie przestrzeni na palecie, co prowadzi do oszczędności w kosztach transportu i przechowywania
 • Redukcja ryzyka urazów i wypadków dla pracowników
 • Skrócenie czasu cyklu paletyzacji, co przekłada się na szybsze dostawy i satysfakcję klientów
 • Możliwość łatwej adaptacji do różnych typów produktów i układów palet
 • Zwiększenie automatyzacji i redukcja potrzeby interwencji ludzkiej 

Przykładowe realizacje

Stanowisko paletyzacji kartonów z towarem

Paletyzacja rolek folii

Czytaj więcej
 • Wykorzystanie robota przemysłowego do
 • paletyzacji na dwa miejsca odkładcze, zależnie od zlecenia.
 • Transport gotowych palet z gniazda paletyzacji za pomocą robota mobilnego MIR1000.
 • System sterowania śledzi przemieszczanie się kartonów za pomocą 18 skanerów automatycznych.
 • Codzienny raport wysyłany na koniec dnia, uwzględniające pozycje, których stany magazynowe osiągnęły poziom alarmowy.
Czytaj więcej
 • System pakowania rolek wykorzystywany w produkcji folii opakowaniowej.
 • Zastosowanie wzmocnienia struktury materiału nanokompozytami polimerowymi.
 • Bezpieczne przygotowanie finalnego produktu do składowania, przechowywania, magazynowania i transportu.
 • Skład systemu: przenośniki transportujące, urządzenie owijające i kapturujące.
 • Zapewnienie właściwości folii takich jak wytrzymałość na rozciąganie, odporność na uderzenia, barierowość i przeźroczystość.
 • Współpraca systemu z wagą paletową do pomiaru masy folii opakowaniowej na końcowym etapie produkcji.

Zrobotyzowana paletyzacja schodów strychowych

Paletyzacja i pakowanie pudeł z przewodami

 • Precyzyjny proces paletyzacji z minimalizacją ryzyka uszkodzenia produktów.
 • Wykorzystanie przenośników do transportu gotowych produktów do stanowiska zrobotyzowanej paletyzacji.
 • Wielofunkcyjny chwytak robota umożliwiający programowanie procesu paletyzacji zgodnie z parametrami i wymiarami określonymi przez producenta.
 • Przekazywanie palet z gotowymi schodami do strefy magazynowej w celu oczekiwania na transport.
 • Automatyczne pakowanie kartonów na palety za pomocą robota przemysłowego.
 • Zwiększenie wydajności i efektywności procesu pakowania i paletyzacji.
 • Redukcja kosztów i błędów dzięki automatyzacji.
 • Bezpieczne i precyzyjne rozkładnie i układnie kartonów przez robota.
 • Sprawdzanie, ważenie i oznaczenie produktów przed pakowaniem za pomocą aplikatora etykiet.
 • Możliwość programowania robota w różne tryby.
 • Możliwość określenia konkretnego schematu układania kartonów na palecie.