Autoproces
tło

Z wielką przyjemnością wzięliśmy udział w uroczystym otwarciu nowoczesnej pracowni automatyki w Centrum Kształcenia Zawodowego w Dębicy. Jest to ważny krok w kierunku wspierania edukacji technicznej i rozwijania kompetencji przyszłych specjalistów w dziedzinie automatyzacji.

Nowe możliwości dla młodzieży
Uroczyste otwarcie odbyło się 17 marca 2024 roku i zgromadziło przedstawicieli władz lokalnych, kadry nauczycielskiej oraz partnerów przemysłowych. Pracownia automatyki w CKZ w Dębicy to miejsce, które zostało stworzone z myślą o kształceniu młodzieży w zakresie nowoczesnych technologii i praktycznego zastosowania wiedzy w automatyce przemysłowej.

Nowoczesne wyposażenie – praktyczne nauczanie
Nowa pracownia została wyposażona w nowoczesne urządzenia i systemy automatyki. Dzięki zaangażowaniu kadry nauczycielskiej i uczniów, CKZ mogło zrealizować ten ambitny projekt. Uczniowie będą mieli teraz możliwość nauki w środowisku, które odwzorowuje rzeczywiste warunki przemysłowe, co znacząco zwiększy ich szanse na rynku pracy.

Wsparcie dla edukacji technicznej

W Autoproces aktywnie wspieramy inicjatywy edukacyjne i promujemy rozwój umiejętności technicznych wśród młodzieży. Nasze zaangażowanie w działalność CKZ w Dębicy jest dowodem na to, jak ważne jest dla nas inwestowanie w przyszłe pokolenia inżynierów i techników. Przekazaliśmy także wsparcie w postaci szkoleń i doradztwa technicznego, aby nauczyciele mogli w pełni wykorzystać potencjał nowego sprzętu.

Jesteśmy dumni, że możemy wspierać rozwój kompetencji technicznych i cieszymy się na myśl o kolejnych projektach, które będziemy realizować z CKZ w Dębicy i innymi placówkami edukacyjnymi.