Autoproces

email info@autoproces.pl

telefon (+48) 535 250 955

tło

17 kwietnia 2023 w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie zaprezentowany został raport Instytutu Sobieskiego przygotowany we współpracy z Forum Automatyki i Robotyki Polskiej oraz Fundacją Platforma Przemysłu Przyszłości.

„Raport Polska (prawdziwie) cyfrowa – automatyka i robotyka przemysłowa”

skupia się na potrzebie automatyzacji i robotyzacji w Polsce, które są kluczowe dla rozwoju nowoczesnego przemysłu i gospodarki kraju.

Cel raportu

Celem publikacji jest zwrócenie uwagi polskich decydentów na konieczność inwestycji w te technologie, a także pokazanie podziału polskiego rynku robotów przemysłowych między głównych światowych producentów. W raporcie znajdziemy także informacje odnośnie polskich firm działających w branży, a także wielkości sprzedaży za 2021 rok.

Najważniejsze kwestie zawarte w raporcie:

•  W 2021 roku w Polsce zainstalowano od 3 300 do 3 500 różnych robotów przemysłowych.

• W Polsce nie ma w chwili obecnej żadnej dużej firmy produkującej roboty.

• Polska jest jednym z 15 krajów o największym procentowym wzroście liczby zainstalowanych robotów.

• Polskie firmy działające w branży automatyki i robotyki przemysłowej są przede wszystkim integratorami rozwiązań technologii pochodzących z innych krajów.

• Instytut Sobieskiego zidentyfikował 210 firm działających na polskim rynku automatyki i robotyki przemysłowej, które generują łącznie roczne przychody ze sprzedaży przekraczające 9 miliardów PLN.

• Pozyskiwanie danych dotyczących polskiego rynku jest bardzo trudne ze względu na niski stopień zrzeszenia firm z branży

•  Szansą dla polskiej gospodarki są firmy integrujące różne rozwiązania automatyki i robotyki przemysłowej.

Raport INSTYTUTU SOBIESKIEGO dostępny pod linkiem 👉 https://bit.ly/raport_instytut_sobieskiego