Autoproces
tło

Założenia

Stanowisko testowe EOL ( End Of Line)  pełni funkcję sprawdzenia poprawności działania baterii w ostatnim etapie produkcji.

W tym celu przeprowadzane są testy elektryczne m.in.:

  • rozładowywania i ładowania baterii,
  • odczyt temperatury,
  • odczyt napięć poszczególnych ogniw,
  • weryfikacja poziomu naładowania baterii w celu jej przechowania bądź transportu do klienta,
  • testy funkcjonalne tj. działanie przycisku ON/OFF baterii,
  • 4-diodowego wskaźnika poziomu naładowania baterii,
  • lampek oznaczających „błąd” baterii oraz jej przegrzanie.

 

Ostatnim funkcjonalnym testem jest sprawdzenie działania bocznych przycisków uniemożliwiających wypadnięcie baterii z urządzenia.
Stanowisko wyposażone jest w specjalne stacje dokujące, gdzie po umieszczeniu przez operatora, bateria jest automatycznie rozpoznawana. Do odczytanego modelu baterii automatycznie dobierane są wszystkie parametry testu elektrycznego oraz wykonywane są testy funkcjonalne. Po poprawnym przejściu wszystkich testów robot odkłada baterię na stanowisko znakowania, na którym nanoszone są informacje o produkcie oraz numery seryjne. Przed pobraniem baterii ze stanowiska przez operatora – skaner odczytuje i weryfikuje poprawność wykonania kodu QR.

1/ 0
Powrót Powrót