Autoproces
tło

Opis działania

Linia dostosowana jest do wielu rozmiarów półproduktów. Z panelu sterowniczego, operator wybiera odpowiedni wymiar płyt, które podawane są do maszyny. Dzięki stałemu dopychaniu płyt za pomocą przenośnika taśmowego zostaje zachowane podawanie półproduktu czoło w czoło co ułatwia cały proces obróbczy.
Po wyjeździe z maszyny, produkt kierowany jest w obszar paletyzacji.
Kompletowanie całej warstwy odbywa się w następujący sposób. Produkt dojeżdżając do bandy na przenośniku taśmowym, wyrównuje się opierając się o bandę. Następnie po skompletowaniu całej warstwy zostaje ona wyrównana siłownikami pneumatycznymi. Robot pobiera i odkłada całą warstwę na paletę podaną z desztaplera.

Chwytak wyposażony jest w 3 maty podciśnieniowe. Każda z nich posiada zintegrowaną pompę. Taka konfiguracja chwytaka, pozwala na pobranie każdego produktu w warstwie.

1/ 0
Powrót Powrót