Autoproces
tło

Założenia projektu

System transportowy rozdzielnic RMU (Ring Main Unit) służy do przemieszczania i umożliwienia instalowania rozdzielnic RMU w sposób automatyczny. Rozdzielnice RMU są urządzeniami elektroenergetycznymi, które służą do rozdziału, sterowania i zabezpieczania prądu w sieciach elektroenergetycznych.

System składa się z kilku podstawowych elementów, w tym z elementów transportujących, urządzeń manipulacyjnych, urządzeń sterujących oraz z lasera znakującego. Rozdzielnice alokowane są za pośrednictwem przenośników łańcuchowych. Przenośniki są napędzane za pomocą silników elektrycznych.

Urządzenia manipulacyjne – manipulatory są elementami, które pozwalają na podnoszenie, przenoszenie
i instalowanie rozdzielnic RMU na odpowiednie miejsca. Ustawia je w pozycji ergonomicznej do montażu oraz umożliwia odstawienie jej na paletę. Przemieszczenie manipulatora odbywa się po torze umieszczonym w podłożu. Manipulator ma możliwość podnoszenia, pochylania i obracania oraz przemieszczania ładunku o dużych gabarytach i masie rozdzielnicy (600 kg).

Z panelu sterowania operator ma możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji montażu poprzez podniesienie, obrót i pochylenie. Po wykonaniu montażu manipulator odstawia rozdzielnicę na paletę.
W linii wykorzystuje się dwa tego typu manipulatory z torami jezdnymi.

Z panelu sterowania operator ma możliwość ustawienia ergonomicznej pozycji montażu poprzez podniesienie, obrót i pochylenie. Po wykonaniu montażu manipulator odstawia rozdzielnicę na paletę.
W linii wykorzystuje się dwa tego typu manipulatory z torami jezdnymi.

1/ 0
Powrót Powrót