Autoproces

email info@autoproces.pl

telefon (+48) 535 250 955

tło

Założenia projektu

Kompletne stanowisko składa się z dwóch podstanowisk, które umożliwiają jednocześnie montaż produktów i komponentów oraz testy działania i jakości wytworzonych elementów. Pozwala to na wyeliminowanie błędów przed wprowadzeniem ich do produkcji seryjnej.

Stanowisko wyposażono w automatyczny układ zakładania elementu gumowego. Nad pierwszym podstanowiskiem umieszczony został monitor, który pokazuje operatorowi stan komponentów na

podstanowisku drugim, informacje z procesu kontrolnego, czy sygnalizację awarii stanowiska.

Kompletne stanowisko jest automatyczne, wyposażone w robota przemysłowego, serwomechaniczną prasę, tester szczelności oraz system wizyjny do pomiaru średnicy.

Robot pobiera z tacki komponent i odkłada go w miejsce prasowania. Następnie pobiera pierścień
z podajnika wibracyjnego i zakłada go na komponent.

Po sprasowaniu pobiera gotowy produkt i przenosi do obszaru pomiaru wizyjnego. Jeśli spełnia założenia, jest odkładany na paletkę. W przypadku, gdy produkt nie spełnia założeń, robot przenosi go do pudła w celu przetworzenia.

1/ 0
Powrót Powrót