Autoproces
tło

Nawijanie i składanie włókniny

Maszyna do przewijania ekowłókniny ze szpulek przemysłowych na krótsze – produkt handlowy.

Maszyna dostosowana jest do każdej długości szpulek występujących u producenta. Dzięki wdrożeniu wału rozprężnego dostosowuje się do różnej średnicy wałów bel. Urządzenie daje możliwość nawijania włókniny
w kilku zadanych długościach, które wybierane są przez operatora na panelu HMI. Mechanizm odcina włókninę i składa na równe kostki, transportując je do gniazda pakowania.

1/ 0

Powrót Powrót