Autoproces
tło

Założenia projektu

Maszyna zapewnia system transportu, ważenia oraz ręcznego pakowania produktu w folię. Następnie po paletyzacji, produkty jadą na obrotnicę, gdzie paleta ma zakładany kaptur ochronny, oraz jest zabezpieczona folią poprzez owinięcie. System przenośników zapewnia transport, aż do punktu odbioru. Zabezpieczona paleta jest odebrana przez operatorów.

1/ 0
Powrót Powrót