Autoproces
tło

Paletyzacja i pakowanie blachy modułowej

Linia rozpoczyna się w miejscu odbioru produktu z maszyn formujących, a kończy w miejscu wyjazdu gotowej palety.

Z maszyn formujących  produkt jest odbierany za pomocą transporterów pasowych.

Obok transporterów jest możliwość kontroli wizyjnej produktów przez operatora.

Równolegle pracuje automatyczny magazyn palet zasilający gniazda zrobotyzowanej paletyzacji
w puste palety. Palety przesyłane są do gniazd za pomocą systemu transportowego składającego się
z transporterów łańcuchowych, skrzyżowań łańcuchowo – rolkowych i transporterów rolkowych.

Na gniazdach realizowana jest paletyzacja produktu pobranego z transporterów pasowych oraz przekładek pobranych z magazynków i odkładanych na transporterach rolkowych.

Przekładki wkładane są do magazynków przez operatorów znajdujących się na podeście.

Każda z linii ma 3 magazynki na 3 typy przekładek. W magazynku na przekładki zmieści się 8 lub 14 przekładek. Ułożone palety transportowane są do urządzenia kapturującego/owijającego, a następnie na transporter odbiorowy. Jest także możliwość, przesłania ładunku z wjazdu awaryjnego na urządzenie kapturujące / owijające.

1/ 0
Powrót Powrót