Autoproces
tło

Opis projektu

Głównym zadaniem linii jest automatyczne składanie filtra oraz jego pakowanie.
W pierwszym etapie operator zakłada odlane korpusy na przenośnik taśmowy, gdzie jest transportowany do dalszego montażu. Robot umieszcza korpusy na przenośnik paletkowy, który przemieszcza korpus do kolejnych stacji montażowych. Na korpus zakładany jest oring, następnie korpus zostaje zasypany złożem filtracyjnym. Złoże dostarczane jest do dozownika podajnikami ślimakowymi, uzupełnianymi z worków przez operatorów. W kolejnym etapie podawana jest i zgrzewana dolna część filtra.
Na tym etapie produkcyjnym filtr poddawany jest testowi szczelności i sterylizacji parą.
Gotowy filtr dostarczany jest do stanowiska foliowania i pakowania po 3 szt. do opakowania za pomocą przenośnika paletkowego.
Zadaniem robota jest podawanie korpusów oraz odbieranie gotowych filtrów i przekazywanie ich do foliowania, gdzie kolejno są pakowane.

1/ 0
Powrót Powrót