Autoproces
tło

Założenia

Stanowisko do formowania kartonów składa się z robota przemysłowego pobierającego kartony z czterech magazynków i automatycznie przezbrajanej kartoniarki, dostarczającej na linię pudełka o czterech różnych wymiarach, zgodnie z zleceniami wysyłanymi przez system nadrzędny. Karton po uformowaniu zostaje etykietowany (wyzwolenie żądania wydruku etykiety z określonymi danymi zostanie zainicjalizowane przez system nadrzędny w systemie Zamawiającego). W momencie wykrycia braku etykiety przez skaner automatyczny lub błędu odczytu, karton zostanie przetransportowany do miejsca odrzutu, a na kolejny karton zostanie przyklejona etykieta z poprzednim zleceniem.

Po etykietowaniu karton podjeżdża pojedynczo do kolejnych stanowisk kompletacji.

1/ 0

Powrót Powrót