Autoproces
tło

Opis projektu

Operator dostarcza stos desek, który automatycznie jest przesuwany na przenośnik rolkowy
z wbudowanym podnośnikiem. W momencie desztaplowania stosu – pojedyncze zdejmowanie desek, podnośnik za pomocą czujników wykrywa wysokość deski i podnosi do manipulatora zdejmującego deski. W celu równego cięcia desek, zastosowany jest przenośnik ze skośnie zamontowanymi rolkami. Po odcięciu odpowiedniej szerokości deski, jest ona transportowana do buforu, natomiast pozostała część – szersza, wraca przenośnikami na początek linii i proces powtarza się do momentu całkowitego ścięcia desek.

1/ 0
Powrót Powrót