Autoproces
tło

Założenia

Maszyna służy do pomiaru desek. Operator wybiera wartości pomiarowe na panelu sterowania. Początek procesu zaczyna się od magazynu podającego deski. Uzupełniany jest ręcznie przez operatora. Deski z magazynu wyjeżdżają pojedynczo. Konieczne jest, aby poddane zostały procesowi czyszczącemu, ponieważ pochodzą bezpośrednio z obróbki, która pozostawiła wiele nieczystości w postaci trocin. Na oczyszczonym materiale dokonywany jest pomiar grubości, szerokości i długości deski za pomocą specjalistycznych czujników laserowych.
W przypadku, gdy deska nie spełnia norm, na jej powierzchni wykonywany jest nadruk zawierający informację o niepoprawności i rodzaju wady. Kolejnym etapem jest sortowanie desek na podstawie wcześniej dokonanych pomiarów. Niezgodne deski spychane są za pomocą siłownika do pojemnika. Deski spełniające normy, przesuwane są dalej na obrotowy bufor. Dzięki zastosowaniu stołu obrotowego, unikamy kolizji i napiętrzania się desek.

1/ 0
Powrót Powrót