Autoproces
tło

Intralogistyka 4.0

Co to jest?

Intralogistyka 4.0 to nowoczesne zarządzanie przepływem materiałów i towarów wewnątrz firmy, które wykorzystuje zaawansowane technologie cyfrowe, takie jak Internet Rzeczy (IoT), sztuczna inteligencja (AI), robotykasystemy zarządzania magazynem (WMS).

Dzięki temu podejściu, firmy mogą automatyzować i optymalizować swoje procesy logistyczne, co prowadzi do znacznego zwiększenia efektywności operacyjnej, redukcji kosztów oraz poprawy bezpieczeństwa.

Przykładem może być magazyn, w którym autonomiczne roboty mobilne (AMR) zarządzają transportem towarów, czujniki IoT (Internet of Things) monitorują stany zapasów w czasie rzeczywistym, a AI (Artificial Intelligence) optymalizuje trasyprocesy pakowania. Intralogistyka 4.0 daje większą kontrolę nad operacjami, elastyczność możliwość szybkiego reagowania na zmiany, co jest istotne dla utrzymania konkurencyjności.

inteligentna intralogistyka
paletyzacja-autoproces
autoproces-wozki-transportowe

Inteligentna logistyka wewnętrzna

Jakie daje korzyści?

Zrobotyzowane stanowiska pakowania i paletyzacji eliminują problem niskiej wydajności i zmniejszają ryzyko błędów czy opóźnień. Autonomiczne roboty mobilne (AMR) przyczyniają się do szybszego i bardziej efektywnego transportu towarów w magazynie, co również zwiększa efektywność. Zastosowanie automatycznych systemów monitorowania stanów magazynowych, przekłada się na możliwość optymalizowania przestrzeni magazynowej i umożliwia szybszą reakcję na zmiany w zapotrzebowaniu. Zaawansowane systemy zarządzania magazynem (WMS) zwiększają przejrzystość i kontrolę nad operacjami logistycznymi, umożliwiając szybką adaptację do zmian w zapotrzebowaniu rynkowym. Dodatkowo, wykorzystanie autonomicznych robotów i zaawansowanych systemów bezpieczeństwa rozwiązuje trudności związane z bezpieczeństwem i higieną pracy oraz te związane z licznymi uszkodzeniami towarów.  


Elementy intralogistyki

Zautomatyzowany proces paletyzacji i pakowania

To zaawansowany system wykorzystujący maszyny do układania produktów na paletach oraz ich pakowania. Rozwiązania takie jak automatyczne linie pakujące, maszyny do etykietowania czy systemy sortujące eliminują konieczność ręcznej pracy, co skraca czas realizacji zamówień, zwiększa dokładnośćobniża koszty operacyjne. Automatyzacja tego procesu przyczynia się także do poprawy efektywności logistycznej i jakości pakowania.

Czytaj więcej

Przenośniki i systemy transportujące

Są techniczną infrastrukturą używaną do przemieszczania materiałów i produktów w środowiskach przemysłowych i logistycznych. Obejmują różnorodne rozwiązania, takie jak taśmociągi, role, taśmy spiralne czy pneumatyczne rury transportowe. Projektowane są z myślą o efektywności i automatyzacji procesów, mają na celu usprawnienie produkcji i logistyki przez zwiększenie szybkości przemieszczania i redukcję kosztów oraz ryzyka błędów.

Czytaj więcej

Zrobotyzowane stanowisko do formowania kartonów

Wykorzystuje roboty i automatyczne systemy do składania i formowania kartonowych opakowań. Zapewnia elastyczność i precyzję, obsługując różnorodne formaty kartonów, aż do 4 wymiarów jednocześnie. Może być łatwo przezbrojone bez przerywania pracy, co maksymalizuje dostępnośćzmniejsza koszty poprzez wysoką wydajność – 6 kartonów na minutę. Zapewnia również bezpieczeństwo pracy operatorów oraz łatwą integrację z innymi systemami.

Czytaj więcej

Integracja robotów mobilnych AMR

Integracja polega na włączeniu tych samodzielnych urządzeń do systemów logistycznych i magazynowych w celu automatyzacji transportu materiałów. Programowane są do samodzielnego przemieszczania się, zbierania, przemieszczania i dostarczania towarów, co zwiększa efektywność operacyjną, redukuje koszty transportu i optymalizuje przestrzeń magazynową.

Czytaj więcej

Urządzenia do pakowania

Używane są w procesach przygotowywania produktów do dystrybucji i sprzedaży. Wykonują zadania takie jak zamykanie, etykietowanie, wypełnianie i zgrzewanie opakowań, co zwiększa efektywność i szybkość produkcji. Zapewniają jednolite, idealnie zapakowaneoetykietowane produkty, eliminując błędy ludzkie oraz umożliwiając precyzyjny pomiar i analizę danych, co przyczynia się do optymalizacji procesów i redukcji odpadów.

Czytaj więcej

Wózki do transportu wewnątrzmagazynowego

To specjalistyczne urządzenia do przemieszczania materiałów, towarów i produktów w magazynach i halach produkcyjnych. Zaprojektowane są dla efektywnego transportu palet, skrzyń, kontenerów i innych jednostek logistycznych. Często wyposażone są w napęd elektryczny, systemy podtrzymujące paletybezpieczeństwa, zapewniające szybkie i bezpieczne przemieszczanie towarów.

Czytaj więcej

Transformacja cyfrowa procesów magazynowych

To adaptacja nowoczesnych technologii cyfrowych w celu usprawnienia i zautomatyzowania operacji logistycznych oraz zarządzania magazynem. Obejmuje wprowadzenie systemów zarządzania magazynem (WMS), automatyzację za pomocą robotów, integrację Internetu Rzeczy (IoT) do monitorowania zapasów oraz analizę danych. Dzięki wdrożeniu tych rozwiązań firmy mogą szybciej reagować na zmieniające się warunki rynkowe i potrzeby klientów, co pozwala na lepsze zarządzanie zapasami, skrócenie czasu realizacji zamówień oraz poprawę jakości obsługi klienta.

Czytaj więcej

Darmowe konsultacje

Oferujemy bezpłatne konsultacje, podczas których nasi eksperci omówią Twoje wyzwania i potrzeby. Przeanalizujemy Twoją sytuację i zaproponujemy efektywne rozwiązania, dostosowane do specyfiki Twojej firmy. Naszym celem jest dostarczenie wartościowych rekomendacji, które poprawią Twoją efektywność operacyjną. Skorzystaj z tej okazji, aby uzyskać profesjonalne wsparcie i praktyczne wskazówki bez żadnych zobowiązań.

Umów konsultację

Nie wiesz czy rozwiązania intralogistyki 4.0 są dla Ciebie?

Oferujemy nieodpłatne konsultacje, podczas których zweryfikujemy Twoje potrzeby i ustalimy jakie opcje będą najbardziej odpowiednie. Wypełnij formularz a my oddzwonimy najszybciej jak to możliwe!

Formularz kontaktowy

Przemysłowa logistyka wewnętrzna 4.0

Ile kosztuje?

Cena projektów z obszaru Intralogistyki 4.0. uzależniona jest od kilku czynników takich jak liczba funkcjonalności i technologie użyte w projekcie. Koszty określane są również w zależności od wykorzystanych komponentów, takich jak same roboty czy systemy sterowania. Stopień zindywidualizowania projektu również wpływa na cenę, ponieważ projekty dopasowane do specyficznych potrzeb klienta mogą wymagać większego nakładu czasu i zasobów. Wreszcie, koszty utrzymania i wsparcia po wdrożeniu są istotnym aspektem, mającym wpływ na ostateczną wartość inwestycji w intralogistykę.

Analizy zwrotu z inwestycji (ROI) jasno wykazują jednak, że koszty wdrożenia szybko się zwracają poprzez zwiększenie efektywności operacyjnej i redukcję kosztów, jakie niesie ze sobą automatyzacja produkcji. Dla mniejszych firm istnieje ponadto wiele programów dofinansowań, które mogą znacząco pomóc w pokryciu kosztów projektu.


Zobacz rozwiązania intralogistyki w akcji!


FAQ – najczęściej zadawane pytania

Czy intralogistyka 4.0 jest odpowiednia dla małych i średnich przedsiębiorstw?

Tak, technologie intralogistyki 4.0 są skalowalne i mogą być dostosowane do potrzeb zarówno dużych, jak i mniejszych firm, co pozwala na optymalizację procesów bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.

Czy systemy intralogistyczne są kompatybilne z istniejącymi systemami ERP, MES czy SCADA??

Tak, systemy intralogistyki 4.0 są zaprojektowane tak, aby były interoperacyjne i mogły współpracować z różnymi systemami zarządzania przedsiębiorstwem, co zapewnia spójność i płynność danych.

Jakie są pierwsze kroki w kierunku wdrożenia intralogistyki 4.0?

Pierwsze kroki w kierunku wdrożenia intralogistyki 4.0 zaczynają się od szczegółowej analizy obecnych procesów logistycznych oraz identyfikacji obszarów do automatyzacji i usprawnienia. Kluczowe jest określenie celów, takich jak zwiększenie efektywności, redukcja kosztów, poprawa bezpieczeństwa czy zwiększenie dokładności procesów. Następnie należy stworzyć plan wdrożenia, który obejmuje harmonogram działań, alokację zasobów oraz analizę kosztów i korzyści. Wybór odpowiednich technologii i dostawców, takich jak AMR, WMS, AI czy IoT, jest kluczowy, a faza pilotażowa pozwala na testowanie i optymalizację wybranych rozwiązań.

Po zakończeniu fazy pilotażowej następuje pełne wdrożenie systemów intralogistyki 4.0, w tym szkolenia dla pracowników, aby mogli efektywnie korzystać z nowych technologii. Kluczowe jest monitorowanie i ocena wdrożonych rozwiązań, regularne przeglądy oraz aktualizacje systemów, aby utrzymać ich wydajność i dostosować do zmieniających się warunków i potrzeb firmy. Regularne przeglądy i aktualizacje są niezbędne, aby utrzymać efektywność systemów w długim okresie.

Jak często wymagane są przeglądy i serwisowanie systemów intralogistyki 4.0?

Regularne przeglądy i serwisowanie są kluczowe dla utrzymania sprawności systemu. Zazwyczaj są one przeprowadzane co 6-12 miesięcy, ale harmonogram może być dostosowany do specyficznych potrzeb i intensywności użytkowania.

Czy systemy intralogistyki 4.0 mogą być dostosowane do specyficznych potrzeb mojej firmy?

Tak, systemy te są bardzo elastyczne i mogą być dostosowane do unikalnych potrzeb i wymagań każdego przedsiębiorstwa.

Czy można stopniowo wdrażać technologie intralogistyki 4.0?

Tak, wdrożenie może być realizowane etapami, co pozwala na płynne przechodzenie na nowe technologie bez zakłóceń w codziennej działalności firmy.

Jakie środki bezpieczeństwa są stosowane w AMR (Autonomous Mobile Robots) w celu zapewnienia bezpiecznej pracy w środowisku przemysłowym?

AMR (Autonomous Mobile Robots) są wyposażone w szereg zaawansowanych technologii i mechanizmów bezpieczeństwa, które zapewniają ich bezpieczną pracę w środowisku przemysłowym. Przede wszystkim, AMR wykorzystują zaawansowane czujniki, takie jak LIDAR, kamery i ultradźwięki, które umożliwiają im wykrywanie i unikanie przeszkód w czasie rzeczywistym. Dzięki temu mogą skutecznie nawigować w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu, minimalizując ryzyko kolizji z pracownikami, innymi robotami oraz sprzętem.

Dodatkowo, AMR są zaprogramowane do przestrzegania określonych zasad bezpieczeństwa, takich jak ograniczenie prędkości w określonych strefach, automatyczne zatrzymywanie się w przypadku wykrycia przeszkody oraz komunikowanie się z innymi systemami w celu koordynacji działań. Wiele modeli AMR posiada również funkcje redundancji systemów sterowania, co oznacza, że w przypadku awarii jednego systemu, inny przejmuje jego funkcje, aby zapewnić ciągłość bezpiecznej pracy. Regularne aktualizacje oprogramowania i przeglądy techniczne są również kluczowe dla utrzymania najwyższego poziomu bezpieczeństwa operacyjnego AMR.

Jakie są główne różnice między AMR a tradycyjnymi AGV (Automated Guided Vehicles)?

AMR mogą dynamicznie dostosowywać swoje trasy do zmieniającego się otoczenia, podczas gdy AGV poruszają się po z góry określonych trasach i wymagają infrastruktury, takiej jak taśmy magnetyczne lub linie.

Czy automatyzacja pakowania może obsługiwać produkty w rolkach, takie jak folie?

Tak, automatyzacja pakowania może obsługiwać produkty w rolkach, takie jak folie (w tym folia stretch) lub papier. Specjalistyczne maszyny pakujące są zaprojektowane do precyzyjnego i efektywnego pakowania produktów o różnych kształtach i rozmiarach, w tym produktów w rolkach. Dzięki zastosowaniu technologii wizyjnych i programowalnych robotów, systemy te mogą dostosować się do różnych specyfikacji produktów, co pozwala na elastyczność i wydajność w procesie pakowania. Automatyzacja pakowania produktów w rolkach zwiększa szybkość i precyzję, redukuje marnotrawstwo materiału oraz minimalizuje ryzyko uszkodzeń podczas pakowania.

Czy automatyzacja pakowania może być dostosowana do różnych rodzajów produktów?

Tak, automatyzacja pakowania jest bardzo elastyczna i może być dostosowana do różnych rodzajów produktów i opakowań. Systemy automatyczne mogą być skonfigurowane do obsługi różnorodnych rozmiarów, kształtów i materiałów opakowań. Dzięki zastosowaniu programowalnych robotów i maszyn, linie pakujące mogą szybko dostosować się do zmieniających się potrzeb produkcyjnych i specyfikacji produktów.

Czy automatyzacja paletyzacji może obsługiwać różne rozmiary i kształty produktów oraz różne rozmiary palet?

Tak, automatyzacja paletyzacji jest bardzo wszechstronna i może obsługiwać różne rozmiary, kształty produktów oraz różne rozmiary palet. Dzięki programowalnym robotom i elastycznym systemom sterowania, linie paletyzacji można szybko dostosować do specyfikacji produktów i układów palet, w tym standardowych rozmiarów jak euro palety (1200×800 mm) i przemysłowe palety (1200×1000 mm, tzw. „angielka”). Systemy te są wyposażone w oprogramowanie umożliwiające łatwe przestawienie robotów do obsługi różnych konfiguracji palet.

Dodatkowo, zaawansowane systemy paletyzacji radzą sobie z nierównomiernymi warstwami na palecie, dzięki czemu osiągają stabilne i bezpieczne układanie. Automatyczne roboty wykorzystują algorytmy i systemy wizyjne do precyzyjnego układania produktów, minimalizując ryzyko uszkodzeń. Automatyzacja paletyzacji pozwala na efektywne przetwarzanie zróżnicowanych zamówień, zwiększa elastyczność produkcji i pomaga firmom sprostać wymaganiom rynkowym.

Poznaj nas!

Jeśli jesteś ciekawy, kim jesteśmy – zapraszamy do odwiedzenia naszych profili w mediach społecznościowych!

Zaufali nam


Jesteś zainteresowany implementacją rozwiązań intralogistyki 4.0. w Twojej firmie?

Odezwij się do nas! Wypełnij i prześlij formularz, a my skontaktujemy się z Tobą w najkrótszym możliwym czasie, aby omówić, w jaki sposób możemy Ci pomóc.

    Bezpośredni kontakt

    Jeśli preferujesz nawiązać kontakt z nami osobiście, użyj poniższego adresu email lub numeru telefonu. Z przyjemnością odpowiemy na wszystkie Twoje pytania!